Indkaldelse til generalforsamling i Ørestad IF

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ørestad IF

Tid:  Torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00
Sted: Ørestad Skøjtehal, Hannemans Alle 14, 2300 København S.

Indkaldelse og afholdelse af afdelingsmøder i de enkelte af foreningens afdelinger vil ske separat.

Dagsorden:

  • Formalia
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af 2 stemmetællere
  • Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen v/formanden
  • Fremlæggelse og kort status fra afdelinger
  • Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2018 v/økonomiansvarlige
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v/økonomiansvarlige
  • Indkomne forslag.

Indkomne forslag sendes til senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Ørestad IF