Dagsorden til generalforsamling i Ørestad IF torsdag 15. september kl. 19.00-20.30

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, der afholder i Horisontens fælleslokale, C.F. Møllers Allé 16. Der vil være sandwich, kaffe og børnepasning.

Til vores generalforsamling 15. september søger vi nye kræfter til bestyrelsen, som i fællesskab med sportsafdelingerne skal drive foreningen videre til næste plan. Vi søger en ny formand, hvor fokus især skal være på det interne arbejde i samarbejde med de øvrige afdelingsformænd og den øvrige bestyrelse samt nogle flere menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover har vi hyret en ekstern kasserer, så denne tidskrævende post er dækket. Det er muligt at lade sig vælge for enten et år eller to år.

Har du lyst til at blive del af vores bestyrelse?
Hvis du kender en, som du synes ville være god i vores bestyrelse, så tag gerne fat i vedkommende og for at opfordre ham/hende til at stille op. Måske er det din mand, din hustru, din kæreste, en du kender fra vuggestuen, børnehaven eller skolen? Vi vil meget gerne høre fra dig inden generalforsamlingen, kontakt gerne bestyrelsesformand, Tine Albjerg Liingaard, på mobil 41 56 37 08 eller skriv til bestyrelsen på .

Dagsorden:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og status fra afdelinger
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2015
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Der skal vælges formand, kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
 8. Eventuelt

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være betalende medlem (tilmeldt et hold, være forældre til et barn der er tilmeldt et hold eller “passivt medlem” (koster 100 kr. årligt)).

Se regnskab for 2015 her
Se budget for 2016 her

Vi håber vi ser mange af jer!
Mange hilsner fra Ørestad Idrætsforenings bestyrelse