Er du vores næste bestyrelsesmedlem?

Ørestad idrætsforening har snart eksisteret i 2 år. Foreningen har siden starten været drevet af frivillige kræfter, hvor den fælles målsætning har været at tilbyde mere idræt, samt at styrke det sociale fællesskab i Ørestad.

Vi har netop afviklet vores årlige generalforsamling, hvor vi har gennemgået vores økonomi, samt gennemgået foreningens gøremål. Vi skulle også vælge nye medlemmer til bestyrelsen, deriblandt skulle findes en ny formand. Nuværende formand Rasmus J Pedersen har valgt at fortsætte i bestyrelsen, men ønsker ikke genvalg som formand. Det lykkedes dog ikke at finde en ny formand, og derfor inviterer vi til en ekstraordinær generalforsamling.

Ideen bag vores struktur er, at bestyrelsen tager sig af den daglige ledelse og det administrative på tværs af afdelingerne, mens afdelingerne fokuserer på det sportslige. Vi håber, der findes nogle nysgerrige ildsjæle i Ørestad, der har tid og lyst til at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen dækker nu følgende opgaver:

  • Jakob varetager grafik og hjemmeside.
  • Lis er kasserer, hun sikrer at foreningens økonomi bliver kørt ansvarligt.
  • Frida er bestyrelsens blæksprutte, med særlig fokus på kommunikationsdelen.
  • Annette varetager foreningens frivillighedsindsats.
  • Rasmus vil gerne kunne fokusere på udviklingsdelen, bl.a. sponsorater, opstart af nye afdelinger m.m.

Vi arbejder på at ansætte en person, fem timer ugentligt, da vi har fået bevilligt driftstilskud fra By & Havn og regner med at den person kunne varetage en del af de administrative opgaver.

Vi har brug for hjælp til:

  • Drift (organisationsstruktur) gerne en opgave for en ny formand – en driftperson, som kan stå for årshjulet i bestyrelsen, herunder sørge for afholdelse af møder, holde styr på dagsordener, ved behov opdatere klubhåndbog og vedtægter, m.m.
  • Markedsføring & kommunikation – nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook og markedsføringstiltag osv.
  • Medlemsansvarlig, en person som kan sikre, at vores medlemmer problemfrit kan forstå og benytte vores systemer.
  • Kursusansvarlig & kontaktperson til de faglige forbund – kommunikere med forbundene og finde relevante tilbud, finde relevante kurser og priser på kurser til de frivillige trænere.
  • Festudvalg – Et par stykker, som kan stå for arrangementer for foreningens medlemmer, f.eks. den årlige julefest for børn, måske også en sommerfest, samt sociale arrangementer for alle frivillige på tværs af afdelingerne.

Er du interesseret?
Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, eller gerne vil høre mere om bestyrelsens arbejde, så kontakt enten afgående bestyrelsesformand, Rasmus, på mobil 40 92 93 90 eller skriv til bestyrelsen på . Vi vil meget gerne høre fra dig inden den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du har lyst og evner inden for særlige områder, må du også gerne sige det på forhånd.

Hvis du kender en, som du synes ville være god i vores bestyrelse, så tag gerne fat i vedkommende og for at opfordre ham/hende til at stille op. Måske er det din mand, din hustru, din kæreste, en du kender fra vuggestuen, børnehaven eller skolen? Bak op om arbejdet i Ørestad Idrætsforening – vi skaber sammenhængskraft og udvikling i Ørestad.

Vi ses på biblioteket 10. juni kl. 19.30!

Ørestad IFs bestyrelse