Generalforsamling i Ørestad IF mandag 28. april 2014 kl. 19.30 i Field’s, 3. sal – ved siden af fitness dk

Kære medlemmer

Vi inviterer til årets generalforsamling, hvor vi giver status på foreningens mange initiativer. Derudover vil vi gennemgå foreningens økonomi og vælge foreningens bestyrelse for det kommende år. På generalforsamlingen kan du som medlem få indflydelse på foreningens fremtid. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være betalende medlem (tilmeldt et hold, være forældre til et barn der er tilmeldt et hold eller ”passivt medlem” (koster 100 kr. årligt)).

Tilmeld jer gerne på Facebook, så vi har en idé om hvor mange vi bliver.

Valg af bestyrelse
På vores generalforsamling skal vi bl.a. have valgt vores kommende bestyrelse. Vi skal finde ny formand samt mindst to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Alle medlemmer, herunder forældre til børn der er medlemmer, er velkomne til at stille op til bestyrelsen. Har du nogle spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, eller er interesseret i at stille op, er du meget velkommen til at skrive til os på .

Foreløbig dagsorden

 1.  Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og status fra afdelinger
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2013
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Der skal vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Eventuelt

Har du et punkt, som du ønsker med til vores generalforsamling, kan du sende det til , senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Senest 12 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen den endelige dagsorden, herunder det reviderede regnskab for 2013, forslag til budget for 2014, samt eventuelle indkomne forslag.

Vi håber vi ser mange af jer!