Generalforsamling i Ørestad IF tirsdag 16. juni kl. 19.30 (NY DATO!)

Afholdes i fælleslokalet ved C.F. Møllers Allé 28.

Kære medlemmer
Det er blevet tid til den årlige generalforsamling og vi håber, I har lyst til at deltage og være med til at præge udviklingen af vores forening.

Vores forening er jo kun knap tre år gammel og vi udvikler os hele tiden; vi er nu fire sportsafdelinger og vores medlemstal boomer. Faktisk er vores små tre år gået så godt, at vi har fået et positivt problem: at vi mangler faciliteter for at kunne udbyde al den idræt, der efterspørges. I bestyrelsen arbejder vi med at fremtidssikre vores forening, både hvad angår intern organisationsudvikling og udviklingsstrategi, men også hvad angår at kæmpe for flere idrætsfaciliteter til vores voksende medlemsskare. Derudover har vi en masse driftsmæssige opgaver, hvoraf de fleste går på tværs af bestyrelsen og de fire sportsafdelinger.

Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen og i år søger vi 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1-2 nye suppleanter.

Vi sender mere information ud om specifikke opgavebeskrivelser for de nye bestyrelsesmedlemmer snarest, men hvis du har en sponsoransvarlig gemt i maven eller er et administrativt geni, der nyder at holde styr på detaljer og årshjul, og kan du samtidig give ca. 3-5 timer om ugen, så hører vi meget gerne fra dig. Endelig dagsorden sendes ud senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er du interesseret?
Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, eller gerne vil høre mere om bestyrelsens arbejde, så kontakt bestyrelsesformand, Tine Albjerg Liingaard, på mobil 41 56 37 08 eller skriv til bestyrelsen på .

Alle medlemmer, herunder forældre til børn der er medlemmer, er velkomne til at stille op til bestyrelsen. Vi vil meget gerne høre fra dig inden generalforsamlingen. Hvis du kender en, som du synes ville være god i vores bestyrelse, så tag gerne fat i vedkommende og for at opfordre ham/hende til at stille op. Måske er det din mand, din hustru, din kæreste, en du kender fra vuggestuen, børnehaven eller skolen?

Bak op om arbejdet i Ørestad Idrætsforening – vi skaber sammenhængskraft og udvikling i Ørestad.

Det er også muligt at melde sig som frivillig til mindre ad hoc opgaver i løbet af året, f.eks. lige nu søger vi 7 frivillige, der kan hjælpe til ved Hoppeborgen under Ørestad Idrætsfestival 30. maj. Det vil være muligt at melde sig til at bidrage med et par timer af sin fritid. Kontakt eller for denne specifikke opgave.

Foreløbig dagsorden:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og status fra afdelinger
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2014
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Der skal vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
 8. Eventuelt

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være betalende medlem (tilmeldt et hold, være forældre til et barn der er tilmeldt et hold eller “passivt medlem” (koster 100 kr. årligt)).

Har du et punkt, som du ønsker med til vores generalforsamling, kan du sende det til , senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Senest 12 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen den endelige dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Se regnskab for 2014 her
Se budget for 2015 her

Vi håber vi ser mange af jer!
Bestyrelsen, Ørestad Idrætsforening