Indkaldelse til generalforsamling og afdelingsmøder i Ørestad IF

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ørestad IF tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.30 på Crowne Plaza (Skovområdet), Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.

Se indkaldelse til møder i de enkelte af foreningens nuværende fem afdelinger længere nede.

Dagsorden:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og kort status fra afdelinger
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2017
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018
 6. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen og styregrupperne foreslår vedtægtsændringer vedrørende: “For at kunne udbetale løn skal foreningen registreres som arbejdsgiver og det kræver at ændre driftsform fra en frivillig forening til en almindelig forening. Dette skal besluttes på generalforsamlingen og dokumenteres i referatet. Derfor skal der stemmes om hvorvidt foreningen skal ændres til en almindelig forening eller ej. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at vedtægternes § 1 ændres til følgende:
  Ҥ 1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Ørestad Idrætsforening (Ørestad IF). Foreningen er en almindelig forening.
  Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ørestad i Københavns Kommune.”
 7. Eventuelt

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være betalende medlem (tilmeldt et hold, være forældre til et barn, der er tilmeldt et hold eller “passivt medlem” (koster 100 kr. årligt)). Denne indkaldelse sendes også ud til alle medlemmer i alle afdelinger i Ørestad IF, som består af gymnastik, fodbold, håndbold, løb og kampkunst.

Indkomne forslag sendes til senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens og styregruppernes forslag til vedtægtsændringer samt eventuelt andre indkomne forslag.

Afdelingsmøder inden generelforsamlingen samme dato og sted

 1. Løbeafdelingen har afholdt årets møde
 2. Håndboldafdelingen har afholdt årets møde
 3. Kampkunstafdelingen afholder møde kl. 18.00
 4. Fodboldafdelingen afholder møde kl. 18.00
 5. Gymnastikafdelingen afholder møde kl. 18.00

Dagsorden til afdelingsmøder 2018

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Kort beretning fra formanden
 3. Budget & regnskab ved den økonomiansvarlige
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til styregruppen/afdelinger
 6. Eventuelt

Ved de tre afdelingsmøder gælder det samme som ved generelforsamlingen: Indkomne forslag sendes til senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens og styregruppernes forslag til vedtægtsændringer samt eventuelt andre indkomne forslag.

Med venlig hilsen
Ørestad IF