Generalforsamling i gymnastikafdelingen

Det er blevet tid til det årlige medlemsmøde (generalforsamling) i gymnastikafdelingen i Ørestad IF, som afholdes søndag 15. marts 2015 kl. 13.30.

Medlemsmødet er for alle medlemmer af gymnastikafdelingen, dvs. gymnaster som er tilmeldt et hold (forældre kan deltage på børns vegne).

Den foreløbige dagsorden til medlemsmødet er:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved formand, Lotte Søgaard
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af styregruppe
  1. Formand og 2 medlemmer blev sidste år valgt for 2 år og fortsætter således
  2. 2-3 medlemmer, herunder kasseren, er på valg (se nedenfor)
 7. Valg af 3-4 medlemmer til et arrangementsudvalg under styregruppen (se nedenfor)
 8. Eventuelt

Har du et punkt som du ønsker med på medlemsmødet under punktet “indkomne forslag”, kan du sende det til senest 14 dage før medlemsmødet. Den endelige dagsorden samt regnskab og budget sendes ud senest 12 dage før medlemsmødet.

Stedet for afholdelse af medlemsmødet meldes ud sammen med den endelige dagsorden.

Ad 6b) Vi søger en ny kasserer
Vores nuværende kasserer, Daniela, kan ikke nå alle kassereropgaverne samtidig med at hun træner gymnastikhold. Vi søger derfor en ny kasserer. Kasserens opgaver er at betale og godkende regninger i netbank, tilmelde instruktører til kurser, søge om tilskud fra kommunen for kurser, udbetale omkostningsgodtgørelse til instruktører, have overblik over bilag og at forberede årsregnskab og budget. Derudover vil du indgå i økonomi-udvalget sammen med kassererne i hovedbestyrelsen og i de andre afdelinger.

Vores nuværende kasserer Daniela vil gerne fortsætte i styregruppen og kan hjælpe med at besvare spørgsmål og fungere som sparringspartner. Der er lavet skabeloner og systemer til alt, så det er nemt og overskueligt at komme i gang med.

Det er ret fleksibelt, og du vil kunne udføre opgaverne, når det passer dig. Så hvis du har lidt talforståelse og er organiseret, så vil vi meget gerne have din hjælp til økonomien! Som kasserer vil du blive en del af styregruppen i gymnastikafdelingen.

Ad 7) 3-4 medlemmer til et arrangementsudvalg
Gymnastikafdelingen er vokset meget hurtigt, og vi er nu oppe på 360 medlemmer på bare to år. Det er vi meget stolte over – men det betyder også mere arbejde i styregruppen med almindelig drift. Vi tager derfor nu initiativ til at oprette et arrangementsudvalg, som skal hjælpe styregruppen med at lave arrangementer for både medlemmer og vores frivillige trænere.

For medlemmerne vil det være fx juletræsfest, gymnastikopvisning, at hjælpe med at arrangere Ørestad Idrætsfestival sammen med bestyrelsen og de andre afdelinger og at arrangere aktiviteter til Ørestad Kulturdage. For vores nu over 30 frivillige trænere i gymnastikafdelingen vil vi gerne 1-2 gange om året lave noget socialt sammen – det kan være en aktivitet, en middag eller andet.

Vi mangler gode ideer og hænder til dette. Vi forestiller os 3-4 medlemmer, hvor man i løbet af året kan melde sig ind på de arrangementer, som man gerne vil hjælpe med at arrangere. Vi forestiller os, at man hver hjælper med at forberede 2-3 arrangementer i løbet af året sammen med nogle andre i arrangementsudvalget samt en kontaktperson fra styregruppen.

Hvis du gerne vil hjælpe til i gymnastikafdelingen – men hverken har træner-potentiale eller har mod på fast styregruppe-arbejde – er dette en god måde, hvor du kan hjælpe og bidrage til de sociale aktiviteter i gymnastikafdelingen og lokalt i Ørestad. Vi kan ikke længere løfte det hele selv i styregruppen, så vi har brug for hjælp!

Praktisk
Hvis du kunne tænke dig at høre mere om kassererposten eller arrangementsudvalget, så er du velkommen til at kontakte Lotte på eller på 24 75 22 91. Hvis du kunne tænke dig at være med, må du også gerne kontakte Lotte forud for medlemsmødet – men du er også meget velkommen til bare at møde op og høre mere på dagen.

Vi håber meget, at nogle forældre eller deltagere på voksenholdene har lyst til at hjælpe til enten som kasserer eller i arrangementsudvalget, så vi fortsat kan udvikle gymnastikafdelingen og tilbyde gode aktiviteter og vilkår for både medlemmer og frivillige trænere.

Vi håber på at se en masse til medlemsmødet!