Medlemsmøde i gymnastikafdelingen

Det er blevet tid til det årlige medlemsmøde (generalforsamling) i gymnastikafdelingen i Ørestad IF, som afholdes onsdag 16. marts 2016 kl. 20.00 på Ørestad bibliotek.

Medlemsmødet er for alle medlemmer af gymnastikafdelingen, dvs. gymnaster som er tilmeldt et hold (forældre kan deltage på børns vegne).

Den foreløbige dagsorden til medlemsmødet er:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved formand, Lotte Søgaard
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2015
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af styregruppe (bestyrelse) i gymnastikafdelingen
  1. Vi søger 1 nyt medlem til vores styregruppe (se nedenfor om opgaver)
  2. Vi søger 2 nye medlemmer til vores arrangementsudvalg (se nedenfor om opgaver)
 7. Eventuelt

Har du et punkt som du ønsker med på medlemsmødet under punktet “indkomne forslag”, kan du sende det til senest 14 dage før medlemsmødet. Den endelige dagsorden samt regnskab og budget sendes ud 12 dage før medlemsmødet.

Stedet for afholdelse af medlemsmødet meldes ud sammen med den endelige dagsorden.

Ad 6A) Vi søger 1-2 nye medlemmer til vores styregruppe
Størstedelen af vores nuværende styregruppe vil gerne fortsætte og stiller op til genvalg, ligesom en af vores medlemmer i arrangementsudvalget gerne vil stille op til styregruppen.

Vi søger nu et enkelt nyt medlem af styregruppen, som gerne må være en person med kendskab til børnegymnastik/motorik/idræt, som kunne tænke sig at være kontaktperson for 4-5 af vores børnehold, herunder komme med gode råd til træning, redskabsbaner, hjælpe med at finde relevante kurser mv. Man vil være fast kontaktperson for denne gruppe trænere, møde op til holdenes træning et par gange om året, samt afholde midvejsevaluering med træner-teams’ne. Derudover deltager man i styregruppemøder og deltager i de generelle beslutninger, der skal tages i styregruppen.

Ad 6B) Vi søger 2 nye medlemmer til vores arrangementsudvalg
Vi søger 1-2 nye medlemmer til vores arrangementsudvalg, hvor man skal hjælpe med at arrangere fx opvisning, julefest, kulturdage, trænermøder, frivilligfest osv.

I bliver en gruppe på 5 personer i arrangementsudvalget, som skiftes til at arrangere arrangementerne i løbet af året. Man melder sig ind på de arrangementer, som man gerne vil hjælpe med at arrangere. Vi forestiller os, at man hver hjælper med at forberede 2-3 arrangementer i løbet af året sammen med nogle af de andre.

Hvis du gerne vil hjælpe til i gymnastikafdelingen – men hverken har træner-potentiale eller har mod på fast styregruppearbejde – så er dette en god måde, hvor du kan hjælpe og bidrage til de sociale aktiviteter i gymnastikafdelingen og lokalt i Ørestad.

Praktisk
Hvis du kunne tænke dig at høre mere om posterne i styregruppen eller arrangementsudvalget, så er du velkommen til at kontakte Line på eller på 25 14 25 70. Hvis du kunne tænke dig at være med, må du gerne kontakte Line forud for medlemsmødet, men du er også meget velkommen til bare at møde op og høre mere på dagen.

Vi håber meget, at nogle forældre eller deltagere på voksenholdene har lyst til at melde sig, så vi fortsat kan udvikle gymnastikafdelingen og tilbyde gode aktiviteter og vilkår for både gymnaster og frivillige trænere. Vi er en forening baseret på frivillige, hvor vi er afhængige af frivillige kræfter.

Vi håber på at se en masse til medlemsmødet!