Medlemsmøde i gymnastikafdelingen mandag 19. august 2013 kl. 19.00

Gymnastik medlemsmøde

Så er det blevet tid til det første medlemsmøde i gymnastikafdelingen i Ørestad IF. Mødet afholdes i Field’s på 2. sal ved fitness dk.

Ifølge vedtægterne i Ørestad IF skal der i hver afdeling holdes et medlemsmøde hvert år i perioden januar til marts. Da gymnastikafdelingen dog først startede op med oprettelse af de første hold efter påske, bliver det første medlemsmøde først afholdt her i august.

Hvad sker der på medlemsmødet?
Medlemsmødet svarer til en generalforsamling. På medlemsmødet vil vi give en status på den netop afsluttede korte sommersæson samt på den kommende sæson med opstart i september. Derudover vil vi gennemgå afdelingens økonomi, ligesom der skal vælges en styregruppe for afdelingen.

Medlemsmødet er for alle medlemmer af gymnastikafdelingen, dvs. gymnaster, som har været tilmeldt et hold i den netop afsluttede sæson (forældre kan deltage på børns vegne).

Valg af styregruppe
På medlemsmødet skal der vælges en styregruppe i gymnastikafdelingen, hvis opgaver bl.a. vil bestå af:

 • Kontakt til instruktører og hjælpetrænere – så holdene har en fast kontaktperson i styregruppen ved spørgsmål og behov for nye redskaber mv.
 • Sæsonplanlægning – kontakt til nye instruktører, prioritering af hvilke hold der oprettes mv.
 • Kurser – finde relevante kurser til instruktører og hjælpetrænere
 • Redskaber – vurdere og prioritere indkøb af redskaber
 • Kommunikation – generelle nyheder til medlemmer og korte nyhedsopslag til hjemmeside mv.
 • Sociale arrangementer – højdepunktet bliver at arrangere en lokalopvisning til foråret
 • Økonomi (kasserer) – budget, regnskab samt udbetaling af omkostningsgodtgørelse
 • Kontakt til bestyrelsen i Ørestad IF – beslutninger i Ørestad IF, som påvirker afdelingen, samt forhold afdelingen ønsker drøftet af Ørestad IF’s bestyrelse

Har du spørgsmål til arbejdet i styregruppen, eller er du interesseret i at stille op, er du meget velkommen til at kontakte Lotte på eller på 24 75 22 91.

Foreløbig dagsorden
Den foreløbige dagsorden til medlemsmødet er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved fungerende formand, Lotte Søgaard
 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af styregruppe (formand, kasserer og 2-3 medlemmer)
 6. Eventuelt

Har du et punkt som du ønsker med på medlemsmødet under punktet “indkomne forslag”, kan du sende dette til senest 14 dage før medlemsmødet. Den endelige dagsorden samt budget sendes ud senest 12 dage før medlemsmødet.

Hvis du forventer at deltage i medlemsmødet, så skriv gerne en mail senest dagen før mødet til , så vi har en nogenlunde idé om, hvor mange vi skal lave kaffe til.