Vi opretter to gymnastikhold for voksne efter sommerferien

VoksengymnastikFor små fire uger siden spurgte vi, om der var interesse for at oprette et voksenhold. Flere tilkendegav en interesse – nogen for rytmegymnastik og andre for springgymnastik. På baggrund af tilkendegivelserne opretter vi to hold.

Rytmehold med mulighed for spring
Et rytmehold (motionshold) for alle, både begyndere og øvede. Holdet kommer til at ligge hver mandag fra kl. 20-21. Janni vil med hjælp fra Mette stå for holdet, og de beskriver holdet således: Så er det nu, du har muligheden for at slippe alle hæmningerne løs til god og høj musik i en gymnastiksal. Vi skal have det sjovt samtidig med, at vi får sved på panden. Træningen vil som udgangspunkt bestå af grundlæggende gymnastikøvelser krydret med inspiration fra øvrige former for bevægelse, såsom dans, yoga og aerobic. Ligeledes vil vi udfordre koordinationsevnerne gennem forskellige rytmiske sekvenser. Holdets niveau fastlægges ud fra de fremmødte gymnasters ønsker.

Flere har udtrykt interesse for også at springe. Vi vil derfor den første mandag i måneden forlænge træningen, så der kan springes på redskaber fra kl. 21-22 (evt. med mulighed for spring oftere, hvis vi kan finde flere hjælpende hænder). Intentionen er, at dem som gerne vil springe, kommer og er med til rytmedelen fra 20-21 som opvarmning – og det vil bestemt være for begge køn. Elisabeth, som er en erfaren springgymnast, vil stå for springopstillinger og hjælp til modtagning.

Seniorhold 50+
Vi er også så heldige at Annie, som har flere års erfaring med seniorgymnastik, gerne vil oprette et seniorhold for ca. 50+ år. Holdet forventes at ligge hver torsdag fra 17.30-18.45. Annie beskriver holdet således: Brug hovedet, tænk på kroppen – og få en nemmere hverdag. Vi vil træne styrke, smidighed, kondition, koordination, balance, velvære og venepumpe. Ved at træne alle muskler og led bliver kroppen mere stærk og smidig, og det bliver lettere at gå, stå og sidde korrekt. Det hele bliver tilsat god musik og godt humør. Timen afsluttes med stræk og afspænding på gulvet.

Praktik – og lidt om børnehold
Vi håber, I vil tage godt imod de to voksenhold. Der kommer nærmere informationer omkring tilmelding mv. i august.

Vi er også i fuld gang med at planlægge gymnastikhold for børn. Når vi har fået kabalen til at gå op i forhold til træningstider mv., melder vi mere ud her på hjemmesiden.

Mange hilsner
Gymnastikafdelingen