VIGTIGT! Vi må ikke bruge skolehallen – træning desværre udsat


Kære medlemmer og forældre til børn i Ørestad Idrætsforening

Vi må desværre meddele, at vi ikke kan få lov til at starte med træning i skolehallen på Ørestad Skole fra på mandag, som vi havde regnet med. Skolehallen er færdiglavet og skolebørnene begynder igen at have idræt i hallen fra på mandag. Men det er blevet besluttet, at kun børnene på Ørestad Skole må bruge hallen til skoleidræt, mens idrætsforeninger stadig ikke må bruge hallen. Det er vi helt vildt kede af og frustrerede over, og vi mener ikke, det kan være rigtigt, at vi som en meget ansvarlig forening, ikke kan få lov til at begynde vores træning – for de samme børn som går i skolen i dagtimerne. Vi arbejder lige nu meget hårdt for at få lavet denne beslutning om hurtigst muligt, da vi mener, det er en urimelig forskelsbehandling af os.

Vi forventer, at der snart kan blive åbnet op for, at vi som idrætsforening igen kan bruge skolehallen, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få beslutningen omgjort så hurtigt som muligt.

Vi får hjælp gennem bl.a. DGI til at påvirke Københavns Kommune og Københavns Ejendomme til at omgøre denne, set fra vores synspunkt, dybt urimelige beslutning om at udsætte idrætsforeningers brug af skolehallen, mens de samme børn kan bruge hallen til idræt i dagtimerne. Vi er mildest talt dybt forundrede over denne kommunale behandling af os som forening i Ørestad. DGI kører nu denne sag som en principsag om forskelsbehandling i Københavns Kommune.

Vi beklager rigtig meget at måtte udskyde opstarten af træningen i hallen, da vi ved, at det har været længe ventet.

Idrætsfaciliteter i Ørestad generelt
Vi har i forvejen gang i en masse spændende projekter med at kunne få flere idrætsfaciliteter til Ørestad og vi fortsætter ufortrødent denne kamp, da kommunen fuldstændig har ignoreret, at vi i Ørestad om 10 år er vokset fra de nuværende 10.000 borgere til 30.000 borgere, hvorfor der er massivt brug for at begynde at planlægge og reservere grundarealer til mere idræt i Ørestad, så fremtidens Ørestadbørn også kan blive ved med at gå til idræt i deres nærområde.

Kommunen har faktisk ikke bare ignoreret behovet for idrætsfaciliteter, den har simpelthen aktivt slettet tidligere planlagte faciliteter i Ørestad. Det skete i 2012 med det lokalplantillæg, der skulle muliggøre, at der blev plads til Multiarenaen og skøjtehallen i Arenakvarteret i Ørestad Syd, hvor kommunen samtidig slettede de tidligere planlagte idrætsfaciliteter fra lokalplanen fra 2006. I denne lokalplan, som samtlige relevante forvaltninger i kommunen og en række eksperter gennem flere år havde forberedt omkring hvilke elementer, der skal til, for at skabe en hel og sammenhængende bydel, herunder bl.a. idrætsfaciliteter, var der endda indtegnet plads til en 11-mands fodboldbane og et stort indendørs idrætshus. Vi har fra ØIF’s side forsøgt at gøre kommunen opmærksomme på dette, men er blevet afvist med, at vi ikke gjorde oprør under høringsfasen til lokalplantillægget i 2011 og 2012 (ØIF blev stiftet i august 2012), mens kommunen fuldstændig har ignoreret, at DBU lavede høringssvar om fortsat behov for en 11-mandsbane i Ørestad.

Vi har fra ØIF gjort meget for at gøre opmærksom på vores særlige udfordring med mangel på faciliteter både nu og i fremtiden, og vi har bl.a. været hos DGI Storkøbenhavns bestyrelse i september og holde oplæg om vores bydel, og vi har d. 9. oktober holdt møde med Kultur- og Fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen, og Planlægningschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Mads Kamp, om de her ting, og vi deltog i fredags (d. 24. oktober) i et stort debatarrangement omkring byudvikling og foreningsidræt (arrangeret af Carlberg/Christensen), hvor der var stort fokus på vores bydel og udfordringer med mangel på idrætsfaciliteter. Til arrangementet deltog bl.a. også DGIs landsformand, Søren Møller, og han ydede en meget stor støtte til vores kamp for flere faciliteter til Ørestad.

Vi fortsætter derfor kampen for flere faciliteter til vores bydel og bedre udnyttelse af de eksisterende – hvor vi f.eks. ønsker at få lov til at bruge hallen på Ørestad Skole før kl. 17.30 i hverdage. Ligesom vi kæmper videre med den helt aktuelle udfordring med at få lov til at bruge hallen fra næste uge.

***

Vi beklager endnu engang, at vi må skuffe alle Ørestadbørnene og jer forældre, og vi beklager især, at vi er ude med så kort varsel, men vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at man ville forhindre en idrætsforening i at træne i en skolehal, der er færdiglavet.

Vi håber, at I forstår, at vi gør alt hvad vi kan for at få sikret os mulighed for at udvikle foreningsidrætten i Ørestad, så vi kan fortsætte med at udvikle vores forening, der jo allerede nu er helt oppe på 625 medlemmer fordelt på gymnastik, fodbold og løb, og vi har fra foråret planer om også at starte håndbold.

Vi holder jer løbende opdateret på facebook og hjemmesiden samt via mails, og vi beklager endnu engang denne triste situation.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Ørestad IF